Prusinská zahrada

Zastavení č.4

Dlouhodobě se snažíme na Prusinách vytvořit přírodě blízkou zahradu. Pozorujeme dění v ní po celý rok a na jeho základě ji doplňujeme o nové prvky, například ptačí budky, pítka nebo tlející dřeva jako úkryty pro hmyz. V těsné blízkosti domu najdete výběh pro drůbež, vyvýšené zeleninové záhony a terásky s bylinami a trvalkami.

4_zahrada_sesadba

Horní část zahrady klesá svahem osázeným jedlými keři do spodní části, kde pěstujeme ovocné dřeviny. Ta pak volně přechází v louku. Pro živočichy jsme s pomocí dětí připravili pítko, hmyzí domek, suché zídky a takzvaný ještěrkovník, vhodný nejen pro ještěrky, ale také hady a slepýše.

4_vretenuska

V dolním cípu zahrady jsme vytvořili trvalkový záhon a vysadili pestré rostliny, které rozkvétají postupně v průběhu většiny roku. Využíváme je s dětmi k pozorování hmyzu, k barvení, zpracováváme je do bylinných směsí – čajů, voniček nebo do kosmetiky. Ve výběhu chováme husy, kachny a slepice. Mezi záhony se volně pasou kachny indické a kachny kampbelky, které nám pomáhají udržovat stav slimáků v množství, které naší zelenině neškodí.