O prusinském kopci

Zastavení č.1

Škola byla na Prusinách prý od nepaměti. Jisté je, že zde byla v roce 1774 zřízena dřevěná farní škola. Stávající budova se začala stavět v roce 1868. V roce 1907 byla pak dokončena přístavba, čímž škola získala současnou podobu. V roce 1980 přestala škola sloužit svému účelu.

1_Prusiny

Ametyst působí ve škole na Prusinách od roku 2004. Podílí se na postupné rekonstrukci školní budovy a oživení místního dvora, zahrady, přilehlého sadu a okolních luk. Pro žáky všech stupňů škol nabízíme po celý rok programy ekologické výchovy. Během nich tráví děti čas především venku, zkoumají a zažívají místní přírodu všemi smysly. Pro vybrané činnosti, jako je například pozorování pomocí mikroskopů a lup nebo zpracování bylin ze zahrady (barvení, vaření, výroba směsí), využíváme dvě třídy v přízemí školy.

Ametyst dlouhodobě pečuje o louky a starý sad v biocentru Svatý Jakub, zejména sečením a vypásáním trávy.