Péče o sad a louku

Zastavení č.6

Pravidelná péče o louku a sad brání šíření konkurenčně zdatných druhů, které na pozemcích ponechaných ladem vytlačují původní druhy a způsobují ochuzování společenstev. Na Prusinách se jedná zejména o třtinu křovištní a trnovník akát, které se zde rozrůstaly před obnovením hospodaření v roce 2005.

foto: Rasbak - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
foto: Rasbak – Own work. Licensed under [CC BY-SA 3.0] via Wikimedia Commons

Třtina křovištní je statná hluboko kořenující tráva s rákosovitými stébly. Je to původní druh naší flóry, který se v současné době rychle šíří a zarůstá opuštěné louky a pastviny. Trnovník akát je na našem území naopak nepůvodním druhem, který pochází ze Severní Ameriky. V minulosti byl často vysazován jako medonosá a okrasná dřevina. Dnes je řazen mezi invazní druhy, jejichž šíření považujeme z hlediska ochrany přírody za nebezpečné.

Ondřej Šubr (Vlastní dílo) [CC BY-SA 3.0], prostřednictvím Wikimedia Commons
foto: Ondřej Šubr (Vlastní dílo) [CC BY-SA 3.0], prostřednictvím Wikimedia Commons